بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی رستوران هتل در سنگاپور

April 8, 2018

آخرین اخبار شرکت بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی رستوران هتل در سنگاپور

چوانگلو حضور داشتبیست و یکمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات، ملزومات و خدمات هتل، رستوران و غذا(FHA2018) بر24-27 آوریل 2018.تجهیزات GREENARK TEPPANYAKI و Oven GRANDMASTER GRILLS در نمایشگاه سنگاپور ظاهر شدند.شماره جایگاه ما G3-08 در منطقه H6 بود.