2023 یوشیتاکا یازدهمین جشنواره تجارت الکترونیک غذا

March 22, 2023
آخرین اخبار شرکت 2023 یوشیتاکا یازدهمین جشنواره تجارت الکترونیک غذا

2023 یوشیتاکا یازدهمین جشنواره تجارت الکترونیک غذا

در تاریخ 28 تا 30 مارس 2023، یوشیتاکا · 2023 یازدهمین جشنواره تجارت الکترونیکی مواد غذایی چین در مرکز گوبو ووهان برگزار خواهد شد.619، خیابان طوطی، منطقه هانیانگ، ووهان).صمیمانه از شما دعوت می کنیم بیایید و شرکت کنید.

 

شماره غرفه GREENARK شانگهای: A3-C17-1

آدرس مرکز نمایشگاه بین المللی ووهان: ووهان، خیابان طوطی، منطقه هانیانگ، پلاک 619

آخرین اخبار شرکت 2023 یوشیتاکا یازدهمین جشنواره تجارت الکترونیک غذا  0